Slimības lapas aprēķins:

uzzini, cik vari saņemt!


Slimības lapa ir normāla darba dzīves daļa, un reti kurš strādājošais nekad nav izmantojis šo sociālās aizsardzības rīku.

Atrodoties slimības lapā, slimnieks saņem no darba devēja un valsts finansiālu atbalstu, tāpēc ir svarīgi zināt gan savas tiesības, gan pienākumus slimības lapas laikā. Esam apkopojuši svarīgāko informāciju par to, kā notiek slimības lapas aprēķins – lasi un iegaumē!

Īsumā par slimības lapu Latvijā


Slimības lapa un slimības pabalsts ir pieejami ikvienam strādājošam un sociāli apdrošinātam cilvēkam.

Slimības lapu atver ārsts, un slimības lapa elektroniski tiek pārsūtīta darba devējam, taču darbinieka pienākumos ir personīgi informēt darba devēju par savu prombūtni slimības dēļ.

Slimības lapa pienākas šādos gadījumos:

 • slimība vai trauma, kas izraisa darbspēju zaudēšanu;
 • izolācija karantīnas laikā;
 • rehabilitācija;
 • protezēšana vai ortezēšana stacionārā;
 • stacionāri izmeklējumi;
 • slima bērna līdz 14 gadu vecuma kopšana;
 • grūtniecība un dzemdību atvaļinājums.

Slimības lapas izmantošana ir ikviena darbinieka tiesības, un tā nav tikai pieredzējušu darbinieku privilēģija. Slimības lapa pārbaudes laikā un slimības lapa pirms darba uzsākšanas tiek aprēķināta, ievērojot vispārējo regulējumu – sākot no darba attiecību uzsākšanas pirmās dienas. Slimības lapa atvaļinājuma laikā dod tiesības uz atvaļinājuma dienu pagarināšanu vai atvaļinājuma pārcelšanu.

Slimības lapas aprēķins no A līdz Z


Tāpat kā citu pabalstu aprēķinos, šeit ir svarīgi vidējie bruto ienākumi, noslimoto dienu skaits un slimības lapas veids – A vai B.

 Lai uzzinātu pabalsta apjomu, slimības lapas kalkulatorā ir jāieraksta šāda informācija:

 • kas slimoja (pats darbinieks vai viņa bērns);
 • darba laika tips (standarta vai summētais);
 • slimības sākuma un beigu datums;
 • bruto ienākumi (pirms nodokļu nomaksas);
 • apgādājamu personu skaits un citi nodokļu atvieglojumi (par invaliditāti u.tml.).

Izmantojot šos datus, slimības lapas aprēķina kalkulators saskaita vidējo dienas izpeļņu, kopējo slimības dienu skaitu un A un B slimības lapas izmaksas.

slimības lapas A aprēķins tiek attiecināts uz dienām vai stundām, kurās darbiniekam būtu vajadzīgs atrasties darbā. Pabalsta apjoms ir ne mazāk par 75% par slimības pirmajām trim dienām un ne mazāk par 80% par nākamajām septiņām. Slimības lapas A aprēķins ir aktuāls darba devējam, jo tieši viņš izmaksa naudu par slimības pirmajām desmit dienām;

slimības lapas B aprēķins jau ir VSAA pārziņā un tiek izmaksāts, pamatojoties vidējo bruto ienākumu aprēķinā. Slimības lapas B aprēķins ir attiecināms arī uz situācijām, kad slimības lapa tiek atvērta darbinieka bērna slimības dēļ.

Sarežģītākie slimības lapas aprēķini attiecas uz situācijām, kad cilvēks ilgstoši nav strādājis. Tad vidējo izpeļņu rēķinās no samaksas par sešiem mēnešiem pirms darba attiecību pārtraukšanas.

Slimības lapas termiņi un ierobežojumi


Daži darbinieki ņem slimības lapu tikai uz pāris dienām, citiem veselības problēmu dēļ nākas palikt mājās ilgāku laiku.

 Latvijas likumdošana paredz, ka:

 • slimības lapa A tiek piešķirta uz laiku līdz desmit dienām;
 • B slimības pabalstu no VSAA var saņemt ne ilgāk par 26 nedēļām, bet, ja slimo ar pārtraukumiem, ne ilgāk par 52 nedēļām trīs gadu laikā. 

Ja pēc ilgstošas atrašanās slimības lapā darbnespēja nepāriet vai atgriežas tikai daļēji, ārsts nosūta slimnieku uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀVK) ekspertīzi, kas var piešķirt invaliditāti vai lemt par slimības lapas pagarināšanu.

Slimības lapas aprēķins ir komplicēts, tāpēc ātrākiem aprēķiniem izmanto elektronisko rīku – slimības pabalsta kalkulatoru. Ņem vērā, ka kalkulatora aprēķini ir provizoriski, un precīzu slimības pabalsta summu varēsi uzzināt VSAA!