Bezdarbnieka pabalsts Latvijā

Noskaidro savas tiesības!


Darba zaudēšana nav patīkamākā pieredze pieaugušā cilvēka dzīvē, taču sociālā apdrošināšana palīdz pārdzīvot īslaicīgas nepatikšanas.

 Bezdarbnieka statuss un pabalsts nodrošina iespēju vairāku mēnešu laikā saņemt finanšu atbalstu no valsts. Stāstām par to, kas ir bezdarbnieka pabalsts, kam uz to ir tiesības, un kā saņemt to maksimāli ātri!

Pārbaudi, vai vari saņemt pabalstu!

VSAA bezdarbnieka pabalsts netiek izsniegts automātiski visiem darbu zaudējušiem cilvēkiem. Tiesības uz pabalstu ir personām ar:

 • oficiālu bezdarbnieka statusu (jāsaņem Nodarbinātības valsts aģentūrā);
 • kopējo darba stāžu ne mazāku par vienu gadu;
 • obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām ne mazāks ka 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā.

Ja persona atbilst šīm prasībām, VSAA jāiesniedz bezdarbnieka pabalsta iesniegums.

Būtībā tas ir bezdarbnieka pabalsts pēc paša vēlēšanās, jo cilvēkam ir tiesības arī nepieprasīt pabalsta izmaksu. Likums neierobežo, cik daudz var izmantot bezdarbnieka pabalstu dzīves laikā – kādreiz saņemtais bezdarbnieka pabalsts 2016. gadā netraucē pieteikties pabalstam tagad.

Daži fakti par bezdarbnieka pabalstu


Uzzini atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par un ap bezdarbnieka pabalstu!

 • bezdarbnieka pabalsts un slimības lapa nav viens un tas pats, taču, ja darba attiecības tiek pārtrauktas slimošanas laikā, slimības pabalstu izmaksā vēl 30 dienas;
 • bezdarbnieka pabalsts pēc bērna kopšanas ir pieejams personām, kuras kopj bērnus līdz pusotra gada vecumam. Šajā gadījumā sociālās iemaksas veic valsts. Personas, kuras kopa bērnus ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, bērniem kļūstot pilngadīgajiem, var saņemt bezdarbnieka pabalstu arī tad, ja neveica nekādas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nosacījums – reģistrēties par bezdarbnieku viena mēneša laikā pēc bērna 18. dzimšanas dienas;
 • bezdarbnieka pabalsts studentiem ir pieejams visiem, kas atbilst minimālām pabalsta prasībām;
 • bezdarbnieka pabalsts mikrouzņēmuma darbiniekam ir pieejams, taču mazāko sociālo iemaksu dēļ tas ir daudz pieticīgāks un tiek aprēķināts pēc citām formulām;

bezdarbnieka pabalsta izmaksa notiek deviņu mēnešu laikā: trīs mēnešus pilnā apjomā, trīs mēnešus 75% apjomā, trīs mēnešus 50% apjomā.

Bezdarbnieka pabalsta apjoms ir tieši atkarīgs no darba stāža un ienākumu līmeņa. Īsumā runājot, jo augstāki ir ienākumi un lielāks darba stāžs, jo lielāku summu valsts izmaksā darbu zaudējušam cilvēkam. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nosaka šādas pabalsta izmaksu robežas:

 • personām ar darba stāžu no 1 līdz 9 gadiem – 50% no vidējās iemaksu algas;
 • personām ar darba stāžu no 10 līdz 19 gadiem – 55% no vidējās iemaksu algas;
 • personām ar darba stāžu no 20 līdz 29 gadiem – 60% no vidējās iemaksu algas;
 • personām ar darba stāžu virs 30 gadiem – 65% no vidējās iemaksu algas.

Un tomēr, patstāvīgi bezdarbnieka pabalsta aprēķini ir laikietilpīgi un prasa pieredzējuša grāmatveža cienīgu uzmanību. Pietiek palaist garām vienu ciparu vai pieļaut neuzmanības kļūdu aprēķinos, un gala rezultāts ir nepareizs. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un vienmēr precīzi zināt gaidāmā pabalsta apjomu, iesakām izmantot specializētos tiešsaistes palīgus – bezdarbnieka pabalsta kalkulatorus.

Bezdarbnieka pabalsta kalkulators ātrākiem aprēķiniem


Interneta kalkulators vienmēr precīzi aprēķina procentus no ierakstītās ienākumu summas. Lai izmantotu kalkulatoru, jāatzīmē un jāieraksta vajadzīgā informācija:

 • aprēķināšanas gads;
 • aprēķina veids: darba stāžs, bērna kopšanas pabalsts, atgriešanās darba tirgū pēc invaliditātes beigšanas;
 • vidējie bruto ienākumi mēnesī;
 • darba stāžs.

Parasti kalkulatori tiek veidoti tekošajam un iepriekšējam gadam, tāpēc bezdarbnieka pabalsta kalkulators 2016. un 2017. gadam jau nav pieejams, tā vietu ir aizņēmis bezdarbnieka pabalsta kalkulators 2018. un 2019. gadam.