Nodokļu atmaksa tiem, kas krāj

Kā iegūt vēl vairāk no uzkrājumiem?


Par nodokļu atmaksu Latvijā ir dzirdējis teju katrs strādājošais, taču parasti šī procedūra asociējas ar medicīnas un izglītības izdevumu atmaksu, kā arī ar dažādām neapliekamā minimuma gradācijām.

Taču likumdošanā ir paredzēta nodokļu atmaksa arī tām personām, kuras piedalās privātajos pensiju un apdrošināšanos plānos – ja Tu rūpējies par savu nākotni, nepalaid garām iespēju papildināt bankas kontu no valsts budžeta! Lasi mūsu pamācību par nodokļu atmaksas noteikumiem!

Nodokļu atmaksa Latvijā: kas Tev jāzina?


Latvijā ir spēkā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas programma, kas ļauj valstij materiāli atbalstīt nodokļa maksātājus un motivēt cilvēkus iesaistīties oficiālajās darba attiecībās.

Pateicoties šai programmai, strādājošie cilvēki, kuri maksā ienākuma nodokli (algoti darbinieki un pašnodarbinātās personas, kuras ir oficiāli nostrādājuši un maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli taksācijas gadā), var saņemt atpakaļ daļu summas par attaisnotajiem izdevumiem.

šādiem izdevumiem ir pieskaitāmi tēriņi:

 • medicīnai;
 • izglītībai, tostarp bērnu izglītībai un pulciņiem;
 • iemaksām privātajos pensiju fondos;
 • iemaksām dzīvības apdrošināšanas plāniem;
 • ziedojumiem.

Katram attaisnoto izdevumu veidam ir noteiktas atmaksājamās summas robežas, un, mainoties nodokļu likumdošanai, mainījušies arī nodokļu atmaksas noteikumi.

Tu vari savlaicīgi sagatavoties nodokļu atmaksas procedūrai un patstāvīgi aprēķināt atmaksājamās summas, ja esi 3. pensiju līmeņa vai uzkrājošās apdrošināšanas plāna dalībnieks. Izdevumi medicīnai un izglītībai ir neparedzami, un tos var precīzi aprēķināt tikai taksācijas gada beigās, bet iekrājumus cilvēks regulē pats. Lai veiktu aprēķinus, Tev būs nepieciešams nodokļu atgriešanas kalkulators.

Nodokļu atmaksas kalkulators – speciāls rīks krājējiem

Pāmaksāto nodokļu atmaksas kalkulators palīdz aprēķināt četras lietas:

 • kopējo pensiju fondos un apdrošināšanas plānos iemaksāto summu un to izteiksmi procentos no gada ienākumiem;
 • paredzamo nodokļu atmaksu par abiem iemaksu veidiem;
 • atlikušo summu, ko vēl var iemaksāt līdz maksimālajai robežai nodokļu atmaksas saņemšanai;
 • atlikušās atmaksājamās summas apjomu, ko iespējams saņemt, veicot papildu iemaksas.

Nodokļu atmaksas kalkulatorā jāieraksta informācija par lietotāja ienākumiem un veiktajām iemaksām:

 • ikmēneša vai gada bruto ienākumi (pirms nodokļiem);
 • gada iemaksas 3. pensiju līmeņa uzkrājumos;
 • gada iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā.

Kalkulators acumirklī aprēķina Tev pienākošos atmaksas summu. Taču kā notiek aprēķini un kas jāņem vērā, veidojot iekrājumus? Stāstām tālāk!

Lai pilnvērtīgi izmantotu valsts sniegtās iespējas, neaizmirsti, ka:

 • nodokļu atmaksas maksimālais limits ir 10% no bruto ieņēmumiem abiem uzkrājumu veidiem. Pirms nodokļu reformas krājēji varēja saņemt 10% gan no pensijas, gan no apdrošināšanas iemaksām, taču tagad pieejamā summa ir mazāka;
 • maksimālā ieguldījumu summa, no kuras var saņemt nodokļu atmaksu, ir 4000 eiro. Kalkulators vienmēr parāda, cik daudz vēl vari ieguldīt, lai izmantotu nodokļu atmaksas priekšrocības. Ņem vērā, ka atmaksājamā summa būs atkarīga arī no gada ienākumiem, tāpēc cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem limits ir zemāks, ar augstākiem – augstāks;
 • lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, uzkrājošās apdrošināšanas līgums jāslēdz vismaz uz 10 gadiem.

Lūk, uzskatāms piemērs, kas parāda, ka nodokļu atmaksas noteikumi strādā realitātē:

 • Jānis gadā nopelna 15 000 eiro un iemaksā 3. pensiju līmenī un apdrošināšanā pa 500 eiro. Kopējais uzkrājumu apjoms ir 1000 eiro, kas ir 6,67% no kopējiem ienākumiem. Valsts atmaksā Jānim 10% no uzkrājumiem jeb 100 eiro. Jānis var ieguldīt vēl 500 eiro, līdz sasniedz limitu – 10% no gada bruto ieņēmumiem;
 • Līgas gada ienākumi ir 30 000 eiro, un viņa 3. pensiju līmenī ir iemaksājusi 3000 eiro – precīzi 10% no ienākumiem. Līgai pienākas 400 eiro nodokļu atmaksa, un uz turpmākiem nodokļu atvieglojumiem par uzkrājumiem šajā taksācijas gadā viņa vairs nevar pretendēt.