Pievienotās vērtības nodoklis:

likumi un aprēķini!


PVN – šo abreviatūru ir redzējis ikviens pircējs. PVN jeb pievienotās vērtības nodoklis parādās uz ikviena kases čeka, bez tā nav iespējams neviens pirkums, un tas ir viens no galvenajiem valsts budžeta avotiem.

PVN aprēķins ir aktuāls uzņēmējdarbībā, taču arī parastiem cilvēkiem-preču un pakalpojumu patērētājiem var būt noderīgi uzzināt PVN aprēķina īpatnības.

Lasi tālāk, kā iekārtots pievienotās vērtības nodoklis Latvijā!

Par PVN vienkāršiem vārdiem


PVN ir netiešais nodoklis jeb papildinājums pie preces vai pakalpojuma cenas. 

Uzņēmējs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina savu servisu, ņemot vērā PVN nodokļa papildinājumu, un iemaksā valsts budžetā atbilstošo nodokļa summu no saviem ieņēmumiem. Būtībā pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji šajā situācijā pilda nodokļu iekasētāja funkciju, jo PVN nodokļa maksātājs ir pircējs.

PVN ir viens no vienkāršākajiem un universālākajiem nodokļiem, ko izmanto gandrīz visās pasaules valstīs. Latvijā PVN likmes regulē pievienotās vērtības nodokļa likums, kas nosaka atšķirīgas likmes dažādām preču un pakalpojumu kategorijām:

  • standarta pievienotās vērtības nodokļa likme ir 21%;
  • pazeminātas pievienotās vērtības nodokļa likmes ir 12 un 5%;
  • atsevišķām preču un pakalpojumu grupām nosaka 0% PVN likmi (ar nosacījumiem), dažiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro nemaz.

Iesakām meklēt precīzu informāciju par PVN likmi konkrētiem gadījumiem Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā. Pievērs uzmanību ne tikai nodokļu likmēm, bet arī nosacījumiem, kas jāizpilda, lai saņemtu likmes pazemināšanu vai pilnu nodokļa atcelšanu.

VID uzskaita vairāk nekā 30 situācijas, kur PVN likme ir 0% vai netiek piemērota vispār, taču nodokļa atvieglojumus regulē taksācijas periods, darījumu vērtība un daudzi citi kritēriji. Iepazīsties ar tiem pirms PVN aprēķiniem!

PVN aprēķins pārdevējiem un pircējiem


PVN aprēķināšana nepavisam nav augstākā matemātika, un ar aprēķinu spēj tikt galā ikviens cilvēks ar kalkulatoru.

Aprēķins sastāv no procentu summas izskaitļošanas un var būt īstenots divos veidos – kā PVN izrēķināšana no summas un kā PVN pierēķināšana summai:

pirmajā gadījumā PVN likmi rēķina kā procentu no skaitļa. Piemēram, jāuzzina PVN summa precei, kas maksā 100 eiro. Ja nodokļa likme ir 21%, jāaprēķina 21% no 100 – tie ir 17.35 eiro, savukārt preces cena bez PVN ir 82.64 eiro;

otrajā gadījumā PVN arī rēķina kā procentu no skaitļa, bet pieskaita klāt preces cenai, nevis atņem no tās. Piemēram, ja cena bez PVN ir 100 eiro, un nodokļa likme ir 21%, PVN apjoms or 21 eiro, un kopējā preces cena ar PVN ir 121 eiro.

Atsevišķās situācijās uzņēmējiem var būt aktuāls arī reversais pievienotās vērtības nodoklis. Šis PVN veids attiecas uz uzņēmumiem, kas īsteno starptautiskos darījumus, piemēram, iegādājas preces vai pakalpojumus citā ES valstī. Pircējiem reversais PVN nemaina nedz preces cenu, nedz PVN likmi – ar nodokļa aprēķinu un atbilstošu dokumentu noformēšanu nodarbojas pārdevējs.

Kāpēc rēķināt PVN?


PVN aprēķins ir noderīgs ne tikai uzņēmējiem, preču un pakalpojumu pārdevējiem.

Lai gan ikdienā iepērkoties lielveikalā, par aprēķiniem nav jādomā, jo viss jau ir sarēķināts Tavā vietā, ne vienmēr pircēja dzīve ir tik viegla. Pasūtot preces ārzemju interneta veikalos, itin bieži nākas rēķināt nodokli pastāvīgi, jo daudzas valstīs pārdevēji norāda cenas bez PVN.

Ja nevēlies, lai pēdējā pasūtījuma noformēšanas posmā Tevi nepatīkami pārsteidz augstas izmaksas, aprēķini PVN savlaicīgi!

PVN aprēķins nav sarežģīts, jo viss, kas jāizdara, ir jāaprēķina procents no skaitļa. Šajā uzdevumā Tev palīdzēs PVN kalkulators – parocīgs rīks ātriem un nekļūdīgiem aprēķiniem tiešsaistē. Izmanto mūsu platformas PVN kalkulatoru un vienā sekundē aprēķini PVN no summas un pie summas!