Nodokļu atmaksa:

aprēķini, cik vari saņemt!


Kādas ir Tavas pirmās asociācijas par nodokļu maksāšanu?

Ienākumu deklarācijas iesniegšana, lieli maksājumi, skrupulozais darbs ar dokumentiem – tas viss ir neatņemamas nodokļu nomaksas sastāvdaļas, taču ir vēl viena lieta, kas uzlabo gan omu, gan bankas konta bilanci – nodokļu atmaksa.

Ik gadu valsts atmaksā godprātīgiem nodokļu maksātājiem miljonus eiro, un kāpēc gan neizmantot šo iespēju un saņemt naudu, neveicot nekādu papildu darbu? Lasi tālāk, kā ir iekārtota VID nodokļu atmaksa, un kā atgūt visu, kas Tev pienākas!

6 tēriņu veidi, kam piemērojama nodokļu atmaksa


Pārmaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa ir pieejama visiem strādājošajiem.

 Diferencēta neapliekamā minimuma dēļ var veidoties nodokļu pārmaksa, tāpēc deklarāciju ir vērts iesniegt katram nodokļu maksātājam. Tā ir īpaši izdevīgā situācija mazo algu saņēmējiem, jo viņi var saņemt vislielāko nodokļa atmaksu.

Valsts atgriež pārmaksātos nodokļus arī tad, ja taksācijas gadā Tev ir bijuši tēriņi:

  • medicīnai;
  • zobārstniecībai;
  • mācībām;
  • dzīvības apdrošināšanai, pensiju 3. līmenim, ieguldījumiem fondos;
  • ziedojumiem.

Šos tēriņus sauc par attaisnotajiem izdevumiem, un tiem ir noteikts ikgadējais atmaksas limits. Nodokļu atmaksa par medicīnas izdevumiem, nodokļu atmaksa par zobārstniecību un nodokļu atmaksa par studiju maksu ir 20% no maksimāli 600 eiro gadā. Savukārt par iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanā var saņemt ne vairāk kā 10% no gada apliekamā ienākuma, un ne vairāk par 4000 eiro gadā. Ja iztērētās summas ir lielākas, nodokļu atmaksu sadala uz trīs nākamajiem gadiem.

Visus ar nodokļu atmaksu saistītos aprēķinus ir viegli veikt ar elektroniskā kalkulatora palīdzību. Mūsu nodokļu atmaksas kalkulators acumirklī aprēķina pilnu atmaksājamo summu un pārbauda, vai iztērētās summas ietilpst ikgadējā limitā. Nodokļu atmaksas kalkulators gan nav izmantojams kā rīks informācijas nodošanai Valsts ieņēmumu dienestam – kā to izdarīt, lasi teksta turpinājumā!

Nodokļu atmaksas tehniskie jautājumi


Ja Tev pienākas nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem, obligāti saglabā čekus, kas apliecina veiktos maksājumus.

Čekos jābūt norādītam atmaksas saņēmēja vārdam, saņemtajam pakalpojumam un pakalpojuma sniedzēja juridiskajiem datiem.

Pārmaksāto nodokļu atmaksa elektroniski notiek VID platformā eds.vid.gov.lv. Platformai var pieslēgties ar internetbankas vai e-paraksta starpniecību. Pagaidām deklarāciju var iesniegt arī klātienē, VID birojos, bet atgādinām, ka sākot ar 2021. gadu, ienākumu deklarācijas varēs iesniegt tikai tiešsaistē.

Daudzus nodarbina arī jautājums, cik ilgā laikā notiek VID nodokļu atmaksa. Likums nosaka, ka nodokļiem jābūt atmaksātiem trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža. Iepriekšējos gados bija novērojama maksājumu kavējumu tendence, taču kopš 2018. gada VID izmanto uzlabotu deklarāciju izvērtēšanas un aprēķinu sistēmu, tāpēc šobrīd pārmaksātos nodokļus saņem ātrāk.

Kam paredzēta nodokļu atmaksa?

Pārmaksāto nodokļu atmaksa ir pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri maksā ienākuma nodokli – gan algotiem darbiniekiem, gan pašnodarbinātajiem.

Nodokļu atmaksa pensionāriem, bezdarbniekiem, mikrouzņēmumu darbiniekiem un citām personām, kuras nemaksā pilnu IĪN likmi notiek pastarpināti, caur šo personu radiniekiem, kuriem ir tiesības uz nodokļu atmaksu. Pat, ja taksācijas gadā Tu nestrādāji, biji mikrouzņēmuma darbinieks, vai maksāji ienākuma nodokli pēc samazinātas likmes, nodokļu atmaksa par attaisnotajiem izdevumiem var būt Tev pieejama – vienkārši deklarācija būs jāiesniedz nevis Tev, bet Taviem ģimenes locekļiem.

Mūsu pārmaksāto nodokļu atmaksas kalkulators palīdzēs saskaitīt visas summas un noskaidrot, cik daudz varēsi saņemt atpakaļ no valsts. Izmanto šo iespēju un pastāsti par to arī saviem draugiem!