Autoratlīdzības kalkulators – noderīgs rīks radošajiem un ne tikai


Latvijā ir dažādi nodokļu maksāšanas režīmi un nodarbinātības formas.

Daudzi cilvēki strādā nevis par algotiem darbiniekiem, bet par pašnodarbinātajiem – šāds statuss ļauj sadarboties ar vairākiem darba devējiem-pasūtītājiem vienlaicīgi, un tas ir īpaši izplatīts radošo profesiju pārstāvju vidū. Taču autoratlīdzības saņem ne tikai rakstnieki un dizaineri, tāpēc autoratlīdzības kalkulators var būt noderīgs ikvienam cilvēkam dažādos karjeras posmos. Lasi tālāk par autoratlīdzības aprēķināšanas īpatnībām!

Kam noderēs autoratlīdzības kalkulators?


Autoratlīdzības aprēķina kalkulators ir vajadzīgs autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem.

Autoratlīdzība ir honorārs par konkrētiem pasūtītājiem darbiem, un autoratlīdzības līgums ir īpašs līguma veids, ko slēdz vai nu par katru darbu atsevišķi (ja pasūtītāji ir dažādi), vai nu par mēnesī pasūtītajiem darbiem kopā (ja pasūtītājs ir viens).

Autoratlīdzību saņēmēji ir visdažādāko profesiju pārstāvji, un Latvijā šī nodarbinātības un nodokļu maksāšanas forma ir īpaši izplatīta radošajā vidē un starp cilvēkiem, kuri strādā attālināti. Visbiežāk autoratlīdzība tiek izmantota, lai norēķinātos par literārajiem, mākslas, mūzikas, horeogrāfiskajiem, dizaina, arhitektūras darbiem, atklājumiem un izgudrojumiem.

Autoratlīdzību saņēmēji iedalās divās grupās:

  • reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji jeb pašnodarbinātie – personas, kuru ikmēneša ienākums no autoratlīdzībām pārsniedz valstī noteikto minimālo algu, un kuri vienlaikus nav darba ņēmēji citviet;
  • algoti darbinieki un cilvēki, kuri nav iesaistīti regulārās darba attiecībās – personas, kuras saņem vismaz minimālo darba algu pie darba devēja, un personas, kuru ikmēneša ienākumi no autoratlīdzībām nepārsniedz minimālo algu.

Pirmās grupas locekļi no saviem ienākumiem veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, savukārt tiem, kas pieder pie otrās grupas, šādi maksājumi nav jāveic. Turpinājumā stāstām, kā autoratlīdzības līguma kalkulators aprēķina nodokļus!

Viss par un ap autoratlīdzības izmaksu


Autoratlīdzības nodokļu kalkulators aprēķina nodokļus no honorāra, attaisnotos izdevumus, summu “uz rokām” un kopējos pasūtītāja izdevumus. 

Lai izmantotu kalkulatoru, atbilstošajā lodziņā ir jāieraksta autoratlīdzības apjoms, darba veids (literārie, horeogrāfiskie, muzikālie, vizuālie, arhitektūras, dizaina darbi u.tml.) un jāatzīmē, vai šī summa ir bruto vai neto (pirms vai pēc nodokļiem). Izmantojot šo informāciju, autoratlīdzības algas kalkulators aprēķina:

  • attaisnotos autoratlīdzības izdevumus (atkarībā no darba veida, tie ir no 20% līdz 50% no honorāra);
  • ienākumu no autoratlīdzības pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IĪN) ieturēšanas;
  • IĪN apjomu (2019. gadā – 20% ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā);
  • neto ienākumu pēc IĪN nomaksas;
  • valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apjomu autoratlīdzības izmaksātājam un saņēmējam;
  • autoratlīdzības pasūtītāja kopējos izdevumus.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas no autoratlīdzības ir nedaudz komplicētākas, nekā darba algas gadījumā, jo maksājumi jāveic gan honorāra izmaksātājam, gan saņēmējam. Pašreiz Latvijas likumdošana nosaka šādu iemaksu veikšanas kārtību:

autoratlīdzības pasūtītājam no saviem līdzekļiem jāiemaksā 5% no autoratlīdzības pilna apjoma (neveic, ja autoratlīdzību izmaksā 1. un 2. grupas invalīdiem, vecuma pensionāriem, autoriem, kuri nav deklarēti Latvijas Republikā, autortiesību mantiniekiem un pārņēmējiem;

  • autoratlīdzības saņēmējam, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs citviet, ir jāiemaksā Valsts kasē vismaz 32,15% no valstī noteiktās minimālās algas (2019. gadā – 430 eiro). Maksājumi jāveic reizi ceturksnī par visiem mēnešiem, kad ienākumi no saimnieciskās darbības mēnesī sasniedza vai pārsniedza minimālo algu. Autors var veikt iemaksas arī brīvprātīgi, pat, ja ienākumi no autoratlīdzībām bija zemāki par 430 eiro mēnesī.

Vairāk informācijas par autoratlīdzību nomaksas kārtību aicinām meklēt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā, kā arī konsultējoties ar grāmatvežiem un nodokļu speciālistiem. Autoratlīdzības kalkulators ir tikai aprēķinu rīks, kas izmanto lietotāja sniegto informāciju.

Pilnvērtīgs autoratlīdzības kalkulators ir vienlīdz noderīgs gan pasūtītājiem, gan darba veicējiem. Neatkarīgi no tā, vai saimnieciskā darbība veido visus Tavus ienākumus, vai tikai daļu, izmanto kalkulatoru vienmēr precīziem un ātriem aprēķiniem