Atvaļinājuma nauda:

kam pienākas un kā to rēķina?


Apmaksāta atpūta ir patīkamākā darba daļa, tāpēc reti kurš cilvēks nepriecājas doties pelnītā atvaļinājumā.

Latvijas likumdošana nosaka, ka algotiem darbiniekiem pienākas atvaļinājuma nauda, taču vai zini, kā aprēķina šo summu? Tev palīdzēs atvaļinājuma naudas kalkulators un mūsu sagatavotā kalkulatora lietošanas pamācība. Lasi tālāk un sagatavojies atvaļinājumam laicīgi!

Atvaļinājuma nauda no A līdz Z


Latvijas Darba likums nosaka, ka atvaļinājuma naudas aprēķins ir dienas vai stundas vidējā izpeļņā tiek reizināta ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.

Atvaļinājuma apmaksas aprēķina kalkulators ir viens no vienkāršākajiem elektroniskajiem kalkulatoriem, jo tam ir nepieciešami tikai divi rādītāji:

  • vidējā izpeļņa;
  • atpūtas dienu vai stundu skaits.

Veicot aprēķinus, svarīgi atcerēties, ka svētku dienas neieskaita atvaļinājumā, un pagarina atvaļinājumu par svētku dienu skaitu, kas iekrīt vēlamā atvaļinājumā periodā.

Ja sareizināt izpeļņu ar atpūtas garumu mierīgi var arī galvā, vidējās izpeļņas aprēķini gan ir sarežģītāki. Detalizēts atvaļinājuma kalkulators palīdz aprēķināt arī to.

Lūk, kā Tu vari uzzināt savu vidējo darba algu ar interneta kalkulatora palīdzību:

  • ieraksti atbilstošajos kalkulatora lodziņos savu bruto algu (pirms nodokļu nomaksas) par pēdējiem sešiem mēnešiem;
  • ja vajadzīgs, pieraksti arī saņemtās prēmijas un piemaksas;
  • ieraksti nostrādāto dienu vai stundu skaitu katrā mēnesī;
  • saņem rezultātu.

Atvaļinājuma aprēķina kalkulators saskaita kopējos ienākumus par pēdējiem sešiem mēnešiem un sadala iegūto kopsummu ar nostrādāto dienu skaitu, iegūstot rezultātu – vidējo dienas izpeļņu par noteikto laika periodu.

Ja darbinieks strādā summēto darba laiku, vidējo dienas izpeļņu iegūst, kopējo ienākumu summa tiek dalīta uz nostrādāto stundu skaitu un reizināta uz astoņi. Vidējā stundas izpeļņa summētā darba laka darbiniekiem tiek aprēķināta, dalot bruto ienākumus par pēdējiem sešiem mēnešiem ar nostrādāto stundu laiku.

Nostrādāto stundu skaitā iekļauj tikai reāli nostrādātu laiku, tāpēc pārejošas darba nespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošo iemeslu dēļ, šajā aprēķinā netiek iekļauti.

Ko var un ko nevar atvaļinājuma kalkulators?


Atvaļinājuma kalkulators ir parocīgs rīks, taču tas nav universāls uzziņu avots par un ap atvaļinājumu.

Kalkulators tikai veic aprēķinus, izmantojot lietotāja norādīto informāciju, bet tas nevar sniegt atbildes uz izplatītākajiem jautājumiem par atvaļinājumu, tostarp:

  • kad jāizmaksā atvaļinājuma nauda;
  • ko darīt, ja darba devējs neizmaksā atvaļinājuma naudu;
  • kurā mēnesī darbinieks ir tiesīgs doties atvaļinājumā;
  • kad darba devējs ir jāinformē par vēlmi doties atvaļinājumā u.tml.

Sarežģītāki jautājumi par atvaļinājumu parasti skar situācijas, kas iziet ārpus standarta “atvaļinājums pilna laika darbiniekiem” rāmjiem. Atvaļinājuma nauda pēc dekrēta, atvaļinājuma kompensācijas nauda, neizņemtā atvaļinājuma nauda un atvaļinājuma nauda, aizejot no darba, prasa papildu aprēkinus un ir atkarīga no darbinieka individuālas situācijas.

Šādos gadījumos iesakām meklēt aktuālu informāciju par atvaļinājumu regulējošo likumdošanu Labklājības ministrijas mājaslapā un konsultēties ar Tava uzņēmuma grāmatvežiem un nodaļas vadītājiem, bet mūsu kalkulatoru izmantot standarta aprēķiniem.

Vai atvaļinājuma kalkulators noderēs arī Tev?

Apmaksātais atvaļinājums pienākas visiem darbiniekiem, neatkarīgi no nodarbinātības režīma. Ja algotiem darbiniekiem jautājumi par tiesībām doties atvaļinājumā, parasti nerodas, mikrouzņēmumu darbinieki un pašnodarbinātajiem var būt šaubas par atvaļinājuma naudas aprēķiniem.

Mikrouzņēmuma atvaļinājuma nauda vai atvaļinājuma kompensāciju tiek izsniegta ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā uzņēmumos ar standarta nodokļu maksāšanas režīmu. Savukārt pašnodarbinātajiem gan atvaļinājuma nauda klasiskajā izpratnē nepienākas, jo nav darba devēja, kas varētu to izmaksāt. Izņēmums ir pašnodarbinātie, kas papildu saimnieciskajai darbībai saņem darba algu.

Atvaļinājuma nauda, tāpat kā citi darba maksājumi, prasa iedziļināšanos aprēķinos. Bet kāpēc sēdēt ar zīmuli, kalkulatoru un pierakstu blociņu, ja tagad visus aprēķinus var operatīvi veikt elektroniski? Izmanto atvaļinājuma naudas kalkulatoru un atbrīvo laiku interesantākām nodarbēm!